Porthdinllaen RNLI New Year's Day Dip 2023 / Trochfa Blwyddyn Newydd 2023

Come and join in with the fun and meet the crew! / Dewch i ymuno yn yr hwyl gyda’r criw.

Come and join in with the fun and meet the crew!

Held on Morfa Nefyn main beach (Bwlch) at 12pm (On the day registration starts at 11am).

There will be a fee of £10 per adult and £5 per child for those participating, which includes a medal. All proceeds will go towards Porthdinllaen Lifeboat.

A commemorative medal will be provided to all participants when exiting the sea and handing over their event wristband.

If you have any questions please contact [email protected]

Trochfa Blwyddyn Newydd 2023 Porthdinllaen

Dewch i ymuno yn yr hwyl gyda’r criw.

Cynhelir ar brif draeth Morfa Nefyn (Bwlch) Am 12y.p (Bydd cofrestru y nagor am 11y.b)

Bydd ffi o £10 i oedolion a £5 i blant sydd yn cymryd rhan ac am fentro i’r môr. Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn derbyn medal. Bydd yr holl elw yn mynd tuag at Bad Achub Porthdinllaen.

Wrth ddod allan o’r mor a dangos eich band garddwn i’r gwirfoddolwyr, bydd medal yn cael ei ddarparu.

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch [email protected] 

 

 

Categories

Where

Morfa Nefyn Main Beach
Nefyn
Gwynedd
LL53 6ED

When:

Start date: End date: