Os byddwch yn mynd i'r traeth, dewiswch draeth sy'n cael ei oruchwylio gan achubwyr bywyd, os oes modd.

Mae pethau y gallwch eu gwneud i’ch cadw eich hun a’ch teulu’n ddiogel – bydd y cyngor ar y dudalen hon ar beth i’w wneud a pheidio â’i wneud yn eich helpu i fwynhau’r arfordir ac osgoi mynd i drafferth. Rhannwch y cyngor hwn â’ch teulu a’ch ffrindiau, ar-lein ac yn eich cymuned. Fe allai eu cadw nhw’n ddiogel hefyd. A chofiwch ymuno â’r sgwrs gan ddefnyddio #ParchwchYDŵr.

Beth yw’r peryglon i blant ar y traeth?

Hebddoch chi wrth eu hymyl, mae plant yn agored i niwed ar y traeth. Mae arnyn nhw eich angen chi i’w hamddiffyn rhag tonnau anrhagweladwy’r môr, cerhyntau terfol a dŵr oer. Peidiwch â defnyddio teganau llawn aer – maen nhw’n cael eu hysgubo allan i’r môr, gyda chi neu’ch plentyn arnynt.

Mewn partneriaeth â Swim England, mae’r RNLI yn cynnig sesiynau Nofio Diogel i blant 7-14 oed ledled y Deyrnas Unedig, sy’n addysgu sgiliau i’w cadw’n ddiogel yn y dŵr.

Beth os byddwch mewn perygl?

Ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau, a byddan nhw’n anfon cymorth. Gadewch achubiaethau anodd i’r achubwyr bywyd. Os oes achubwyr bywyd gerllaw, galwch arnynt. Os byddwch chi neu’ch plant mewn trafferth yn y dŵr, cofiwch: Arnofiwch i fyw.

Beth yw’r peryglon eraill?

Cyn i chi fynd allan, gwiriwch amserau’r llanw ar-lein. Cadwch lygad ar y llanw’n dod i mewn ac, mewn argyfwng, ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau.

Peidiwch â mentro ar yr arfordir. Cadwch eich teulu draw oddi wrth y dŵr ac, mewn argyfwng, ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau.

Dylech bob amser gadw draw oddi wrth yr ymyl a chadw’ch ci ar dennyn. Mewn argyfwng, ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau.

Cadwch fodd o alw am help ynghlwm wrthych, neu yn eich poced, bob amser. Gwisgwch ddyfais arnofio ac, mewn argyfwng, ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau.

Gwyliwch ein fideo i ddysgu sut i adnabod cerrynt terfol. Os cewch eich dal mewn un, nofiwch yn baralel i’r traeth nes i chi ddianc rhagddo – ond os yw’n rhy anodd, Arnofiwch i Fyw neu daliwch afael yn eich bwrdd (os oes gennych un). Mewn argyfwng, ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau.

Pa dimau achub sydd ar gael?

Er na fydd achubwyr bywyd yn patrolio pob traeth, mae criwiau bad achub yr RNLI, Gwylwyr y Glannau Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau (MCA) a hofrenyddion yn barod i ateb pob galwad am help, ddydd a nos.

Elusen yw’r RNLI – rydym yn dibynnu ar roddion i ddarparu offer, hyfforddiant a chymorth i’n gwasanaethau achub bywydau o amgylch yr arfordir.